GIẢI PHÁP BÃI ĐỖ XE

Giới thiệu về hệ thống quản lý bãi đỗ xe

Được xây dựng và phát triển bởi VietPOS dựa trên công nghệ nhận dạng biển số kết hợp với công nghệ thẻ không tiếp xúc, giải pháp quản lý bãi đỗ xe nâng cao hiệu quả hoạt động của bãi đỗ, chính xác và nhanh chóng trong công tác quản lý, điều hành và các vấn đề an ninh khác.

Tổng quan về hệ thống quản lý bãi đỗ xe

Nguyên lý hoạt động

Ưu điểm hệ thống

  • Kiểm soát toàn diện bãi đỗ xe
  • Nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của bãi đổ trong quá trình hoạt động
  • Giảm chi phí nhân công.
  • Dữ liệu được lưu trữ phục vụ các công tác an ninh khi cần

No products were found matching your selection.