GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO

Tổng quan về giải pháp kiểm soát an ninh ra vào

Nhu cầu đảm bảo an ninh gần đây được các cá nhân và doanh nghiệp coi trọng, đánh giá cao vì những tiện lợi mà nó mang lại. Về tổng quát việc kiểm soát an ninh ra vào là quy trình kết hợp giữa công nghệ cùng thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng, lấy ví dụ việc kiểm soát an ninh ở bãi đỗ xe sẽ không phù hợp khi sử dụng công nghệ vân tay…

Cơ chế hoạt động chung của các hệ thống kiểm soát ra vào là kiểm tra tính hợp lệ của đối tượng. Kết hợp với giải pháp kèm theo để xác định, nhận dạng đối tượng được quyền hay không được quyền vượt qua hệ thống.

Những giải pháp kiểm soát an ninh ra vào được VietPOS hỗ trợ

  • Kiểm soát an ninh ra vào ngân hàng : Đọc tiếp
  • Kiểm soát an ninh ra vào bệnh viện : Đọc tiếp
  • An ninh ra vào sân bay: Đọc tiếp
  • Kiểm soát an ninh ra vào cửa/cổng cơ quan, doanh nghiệp: Đọc tiếp
  • An ninh ra vào trường học: Đọc tiếp
  • Kiểm soát an ninh ra vào siêu thị : Đọc tiếp
  • Giải pháp kiểm soát cho bãi đỗ xe: Đọc tiếp
  • Kiểm soát an ninh ra vào cửa khách sạn: Đọc tiếp
  • Kiểm soát an ninh ra vào bể bơi : Đọc tiếp

Ưu điểm của các giải pháp kiểm soát an ninh ra vào

 

No products were found matching your selection.