AM-0018

Mô tả

Tem cứng kèm dây đeo hơp kim (mâu xám )

Kích thước: 54mmx32mmx18mm

Frequency:58KHz