AM-0022

6,800 

Mô tả

Tem cứng kèm đinh ghim

Kích thước: 88mm x 30mm x 19mm

Frequency:58KHz