AM-101S

4,995,000 

Mô tả

Bộ khử tem từ mềm AM-58KHz

Kích thước bàn khử: 230x240x28mm