AM-889

1,950,000 

Mô tả

Bộ khử tem từ mềm AM-58KHz