AMD-2000

550,000 

Mô tả

Bộ gỡ dùng cho tem AM

Kích thước: 75mmx45mm

Lực hút: 12000GS; Trong lương: 550g