AML-1000

1,450 

Mô tả

Tem mềm có in mã vạch,

Kích thước: (45mm x 10mm, dày 2mm),

– US III DR Label Sht Barcode,

( 10.000chiếc/ 1 hộp )