BỘ CỔNG AN NINH – STYLE CRYSTAL

18,500,000 

Mô tả

Gồm 01 anten thu/phát , 01 bộ nguồn.

Chỉnh cổng bằng phần mềm thông minh.

Đồng bộ hệ thống – không dây, quản lý hệ

thống bằng id riêng cho từng thanh. Hoạt

động ổn định với hệ thống lọc nhiễu thông

minh ( kếtnối đươc thêm 02 thanh phụ ).

Khoảng cách tối ưu:

– Tem mềm4x4 : 2 x 0.85 m.

– Tem cứng thường 43×52: 2 x 1.05m

– Tem cứng to: 2 x 1.25m

– Kích thước: 1560 x 380 x 110 mm