BỘ GỠ TEM AMD-3040 (HAND-HELD DETACHER)

Mô tả

+ Các Detacher AMD-3040 cầm tay là một đơn vị dẫn được thiết kế để loại bỏ superTag thẻ cứng ® từ hàng hóa.
+ Thiết kế thuận cả hai tay của nó chứa cả người dùng thuận tay phải và tay trái.
+ Nhựa đúc khó khăn làm cho các đơn vị cả hai bền và nhẹ, trong khi một dây buộc giúp ngăn ngừa loại bỏ trái phép từ các cửa hàng.
+ Các Detacher cũng cung cấp một kênh trong các cơ sở của các xử lý có thể được sử dụng để thẳng đinh cong trên thẻ cứng.
+ Pin hoặc nguồn điện không cần thiết. Một loại bỏ thẻ bị mắc kẹt được đưa vào dây buộc.