BỘ KHỬ TỪ TEM MỀM AM – SENSORMATIC

Mô tả

Ứng dụng  : Khử tem mềm an ninh sieu thị, thư viện,…- AM
+ Khoảng cách  : 5-25mm
+ Tần số  : 58Khz
+ Nguồn nuôi  : 220 VAC