Cổng Từ An Ninh Siêu Thị – Hợp Kim Cao Cấp EG3388

7,858,000 

Mô tả

Size: 160cm (H), 35cm (W)Detection Distance:

For master/slave, minimize backfield

Tag  Master / SlaveBet. antennae Backfield
15767 Tag 2.0m 0.8m
15762 / 15764 Tag 1.5m 0.5m