CỔNG TỪ AN NINH THƯ VIỆN EM-2300 CHECKPOINT

Mô tả

Khoảng cách thu phát : Khoảng cách tối ưu 750-900 mm

Kích thước cổng

: 1586mm*654mm*20mm

Tem quản lý

: Tem mềm, tem cứng, tem trắng có mã vạch…EM

Ứng dụng

: Thư viện, cửa háng sách, shop my phẩm,…

Kết cấu, Vật liệu

: Bằng khung thủy tinh trong suốt, hộp kỹ thuật chân đế bằng kim loại

Nguồn nuôi

: 220 VAC – Trung tâm xử lý tín hiệu