THẺ DÁN UHF – IMPINJ MR6 ER62

Liên hệ 0935.49.83.84

Mô tả

Thẻ dán UHF – Impinj MR6 ER62 được sử dụng trong

– Hàng may mặc, bán lẻ;

– Quản lý tài sản;

– Quản lý Logistics.

1. Thông số

2. Kích thước

3. Cấu trúc tem nhãn

Điều kiện môi trường

 Thông tin đóng gói sản phẩm

tuvan