Cổng Từ An Ninh EG-3300MONO

Cổng Từ An Ninh EG-3300MONO

13.800.000₫

Product Description

Bộ cổng an ninh – Style Crystal
Gồm 01 anten , 01 bộ nguồn.
Digital RF 8.2MHz – DSP
Khoảng cách tối ưu: 13,800,000 ₫
– Tem mềm: 2 x 0.65 m.
– Tem cứng thường: 2 x 0.85
– Tem cứng to: 2 x 1.05 m
– Kích thước: 1515 x 330 x 100 mm

No Tags for this product