Cổng Từ An Ninh EG-623S Primary

Cổng Từ An Ninh EG-623S Primary

18.100.000₫

Product Description

Bộ cổng an ninh – Style Crystal
Gồm 01 anten thu/phát , 01 bộ nguồn.
Chỉnh cổng bằng phần mềm thông minh.
Đồng bộ hệ thống – không dây, quản lý hệ
thống bằng id riêng cho từng thanh. Hoạt
động ổn định với hệ thống lọc nhiễu thông
minh ( kết nối được thêm 02 thanh phụ ).

Khoảng cách tối ưu:
– Tem mềm 4×4 : 2 x 0.85 m.
– Tem cứng thường 43×52: 2 x 1.05m
– Tem cứng to: 2 x 1.25m
– Kích thước: 1560 x 380 x 110 mm

No Tags for this product