Cổng từ an ninh Q-513AM

– Kích thước: 1498 * 412 * 130 (mm)
– Chất liệu: Nhựa
– Phát hiện: Nhãn DR 1,4-1,6m Thẻ cứng 1,6-2,8m
– Chức năng: Dual / Mono