Máy chấm công camera UFace 402

Máy chấm công camera UFace 402:
+ Có bộ nhớ quản lý được số nhân sự lớn
+ Thời gian chấm công được diễn ra nhanh
+ Thiết bị thân thiện khi sử dụng
+ Có mức độ xác minh chính xác và tuyệt đối bảo mật