Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTeco SFace900

– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau
– Nhận dạng 3000 khuôn mặt, 4000 vân tay và 10,000 thẻ
– Có trang bị pin dự phòng có thể hoạt động trong vòng 4h đồng hồ liên tục
– Phát hiện khi giả mạo thông tin, nâng cao tính bảo mật khi xác minh
– Dễ dàng khi cài đặt các thông số chấm công kiểm soát
– Dữ liệu quản lý và lưu trên phần mềm
– Phù hợp với các loại phần mềm chấm công
– Đủ điều kiện để lắp đặt ở môi trường bên ngoài