Phần mềm quản lý camera IVMS-4200

Phần mềm quản lý camera IVMS-4200 bao gồm 64 cửa sổ.
– Hổ trợ mô hình Server/Client cho các dự án lớn.
– Cho phép người dùng từ xa dùng phần mềm client hoặc trình duyệt web kết nối trực tiếp vào server để giám sát hệ thống camera và xem phát lại.

Mã: IVMS-4200 Danh mục: ,