Thẻ dán UHF – Impinj M4E H47

Thé dán UHF – Impinj M4E H47 sử dụng cho các ứng dụng
– Bán lẻ quần áo
– Quản lý tài sản
– Quản lý logistocs.

Mã: M4E H47 Danh mục: ,