Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTeco P160

– Dễ dàng cài đặt
– Lữu trữ 600 lòng bàn tay
– Lữu trữ 3000 dấu vân tay
– Lữu trữ 10000 thẻ ID
– Lữu trữ 100000 hồ sơ
– Mô-đun POE
– Thuật toán nhận dạng dấu vân tay và vân tay ZKTeco chuyên nghiệp