THẺ DÁN UHF – NXP U CODE 7 U73

Liên hệ 0935.49.83.84

Mô tả

Thẻ dán UHF – NXP U Code 7 U73 được sử dụng trong

 Hàng may mặc, bán lẻ;

– Quản lý tài sản;

– Quản lý Logistic.

1. Thông số

Kích thước

Cấu trúc tem nhãn

Điều kiện môi trường

Thông tin đóng gói sản phẩm

tuvan