Showing 1–12 of 90 results

Giải pháp RFID là chữ viết tắt của Radio Frequency Indentification có nghĩa là nhận dạng tần số sóng vô tuyến, cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio. Nhờ đó bạn có thể quản lý, giám sát đối tượng chi tiết, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. (Và trong bài viết này, đối tượng mà chúng ta sẽ đề cập đến là hàng hóa, nguyên vật liệu tại kho)

Giải pháp RFID thường bao gồm thẻ RFID và đầu đọc RFID. Công nghệ này sở hữu khoảng tần số của sóng Radio cao nhờ đó giúp bạn nhận dạng đối tượng từ xa (khoảng cách có thể lên đến 10m – phụ thuộc vào môi trường cũng như thông số kỹ thuật của các thiết bị RFID mà bạn chọn lựa) hoặc nhận dạng nhiều đối tượng cùng lúc. Theo thống kê, giải pháp quản lý kho bằng RFID giúp gia tăng hiệu suất từ 12 – 15% và giảm thiểu thời gian kiểm đếm từ 35 – 40%.