Ăng ten UHF Impinj Far-Field RAIN RFID (IPJ-A1000-USA/S9028PCLJ-IP1)

– Ăng ten UHF Impinj Far-Field RAIN RFID (IPJ-A1000-USA/S9028PCLJ-IP1) là 1 hệ thống đọc RFID UHF hoàn hảo nhất.
– Cung cấp các tùy chọn part number như IPJ-A1000-USA hoặc IPJ-A1001-USA, tương ứng với các mã part number của Laird như S9028PCLJ-IP1 hoặc S9028PCRJ-IP1.