Promag SLR800 Đầu đọc thẻ RFID UHF cầm tay (RFID UHF Handheld)

– Đầu đọc thẻ RFID cầm tay Promag SLR800 thường dùng cho mục đích đọc thẻ RFID cần lấy dữ liệu về ngay
– Đầu đọc thẻ RFID cầm tay Promag SLR800 cung cấp 2 tùy chọn: SLR800-00: US Standard; SLR800-30: European Standard