Bộ siêu gỡ tem từ D002

– Bộ siêu gỡ tem từ cứng
– Kích thước: 75 x 45 mm
– Lực hút: 12000 GS
– Trọng lượng: 550g
– Xuất xứ: Hongkong