Tem từ cứng RF TD-0001B

– Bao gồm 1 đầu tem cứng và dây kim loại bọc nhựa cuốn quanh cổ hoặc nắp chai, lọ
– Màu: Đen
– Kích thước: 160mm x Ø52mm
– Tần số từ: 8.2MHz