Cổng từ an ninh Q-512AM

– Chất liệu: Nhựa
– Tần số: 58KHz
– Phát hiện: Nhãn DR 1.2-1.4m Thẻ cứng 1.8-2.4m
– Chức năng: Dual / Mono