Cổng từ an ninh Q-518AM

– Kích thước: 1550 * 430 * 95 (mm)
– Chất liệu: Nhôm
– Phát hiện: Nhãn DR 1,2-1,6m Thẻ cứng 1,6-2,8m
– Chức năng: Dual / Mono