Cổng từ an ninh Q-520AM

– Kích thước: 1575 * 400 * 60 (mm)
– Phát hiện: Nhãn DR 1,4-1,6m Thẻ cứng 1,6-3,0m
– Chức năng: Dual / Mono