Cổng từ an ninh Q-524AM

– Kích thước: 1630 * 360 * 80 (mm)
– Chất liệu: Nhựa
– Phát hiện: Nhãn DR 1,4-1,6m Thẻ cứng 1,8-2,6m
– Chức năng: Dual / Mono