Đầu đọc vân tay ZKTeco Bio31M

– Là đầu đọc vân tay hiệu suất cao
– Có thể cung cấp giao diện chương trình ứng dụng mở (SDK)
– Nhập vân tay
– CPU: DSP 280 MHz
– Đèn flash: 32 MB

Mã: Bio31M Danh mục: