Decal in xét nghiệm bệnh viện 25×25 mm x 50m

– Kích thước: 25mm x 25mm 50m
– Chất lượng in sắc nét
– Đảm bảo in chính xác
– In được nhiều số liên tục