Decal nhiệt 54×40 mm dùng in cân điện tử Easy T30

– Loại giấy decal nhiệt
– Khoảng cách mỗi biên: 2mm
– Bước nhảy mỗi tem: 3mm
– Đóng gói màn co: Có