Decal nhiệt 50×30 mm dùng in tem trà sữa, trà chanh

– Loại giấy decal nhiệt
– Khoảng cách mỗi biên: 2mm
– Bước nhảy mỗi tem: 3mm
– Đóng gói màn co: Có