Decal nhiệt 58×40 mm dùng cân điện tử in mã vạch

– Loại giấy decal nhiệt
– Khoảng cách mỗi biên: 2mm
– Bước nhảy mỗi tem: 3mm
– Đóng gói màn co: Có