Cân hiển thị giá PR-PLUS

2,900,000 

– Sử dụng pin sạc
– Nguồn AC 110/220V, 50/60Hz
– Kích thước cân: 335 x 396 x 467mm
– Trọng lượng cân: 3.5kg (B), 3.8kg (P)