Đinh ghim dùng cho tem từ cứng PIN

– Kích thước : dài 17,19,21 mm
– Loại có rãnh và không có rãnh
– Số lượng : 1000 chiếc/ hộp