Impinj Antenna Near-field IPJ-A0303-000 Mini-Guardrail ILT

Impinj Antenna Near-field IPJ-A0303-000 Mini-Guardrail ILT là ăng ten uhf dạng near-field hỗ trợ khoảng cách đọc phạm vi từ 0-7,5cm, được thiết kế form factor rất nhỏ chỉ 70 x 133 x 19 mm.

Mã: IPJ-A0303-000 Danh mục: ,