Thiết bị đọc thẻ UHF cầm tay tùy chọn đọc mã vạch 1D/2D U9-4000 (KIC System)

+ U9-4000 là đầu đọc RFID di động và thiết bị có thể được kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v. qua Bluetooth hoặc USB.
+ Sử dụng tốt nhất các cài đặt PC (Windows, Màn hình rộng)
+ Cung cấp một ứng dụng điện thoại thông minh (Ứng dụng cho Android)