Máy chấm công camera PFace P202

– Máy có khả năng xuất dữ liệu qua bảng EXE nhanh chóng nhất. Bằng các thiết bị như USB hoặc Wifi hoặc mạng internet.
– Có thể kết hợp tốt với các phần mềm chấm công hiện nay của ZKTeco như là: ZKFace, ZKFinger, ZKPalmVein.