Máy chấm công camera P160

Máy chấm công camera P160:
– Dễ dàng cài đặt.
– Lữu trữ 600 Lòng bàn tay.
– Lữu trữ 3.000 Dấu vân tay.
– Lữu trữ 10.000 thẻ ID.
– Lữu trữ 100.000 hồ sơ