Máy chấm công để bàn D2

Máy chấm công để bàn D2:
– Kết nối Wifi
– Được xây dựng sẵn pin bên trong giữ được 8 tiếng
– Được xây dựng sẵn mẫu báo cáo chấm công
– Báo cáo chấm công được tải xuống qua di động
– Bộ cấp nguồn micro-USB kết nối ngân hàng điện