Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTeco PFace202

– Tốc độ xác minh cao
– Chức năng kiểm soát truy cập nâng cao
– Pin dự phòng 3 giờ hoạt động liên tục
– Dung lượng 1.200 mẫu mặt, 2.000 mẫu vân tay và 10.000 thẻ.