Máy chấm công khuôn mặt FaceKiosk V43 FD1043V 32 inch

– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (Việt Nam, Trung Quốc, – English, Thái, Tây Ban Nha, Arabic, – Turkish, Russian, Korean, Persian, Indonesian).
– Nhận dạng nhanh với khoảng cách từ 1 đến 5m, – nhận dạng đồng thời được 3 đến 5 người.
– Hỗ trợ 5.000 mẫu khuôn mặt và 100.000 sự kiện .
– Hiển thị quảng cáo động.

Mã: V43 FD1043V Danh mục: ,