Máy chấm công khuôn mặt G4

– Tốc độ và độ chính xác hơn các khuôn mặt IR được xác định trước đó.
– Với Thuật toán Deep Learning, dung sai góc và chức năng chống giả mạo đã được tăng cường đáng kể chống lại môi trường động và các cuộc tấn công giả mạo khác nhau.