Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTeco MB160

– Đăng ký 1200 khuôn mặt, 1500 vân tay, 2000 thẻ
– Chấm được nhiều vân tay trên một ID
– Đăng ký từ 1 đến 10 dấu vân tay để chấm công
– Xác minh người dùng được thực hiện trong chưa đầy 1 giây