Máy chấm công vân tay F18

– Chỉ số nghe nhìn để chấp nhận hoặc từ chối của dấu vân tay hợp lệ / không hợp lệ
– Thao tác đơn giản va thuận tiện hơn
– Nhận diện người dùng 1 giây 1 lần
– Lưu trữ 3,000 dấu vân tay, 30,000 thẻ và 100,000 lần giao dịch