Máy chấm công vân tay ZKTeco UA760

– Dung lượng người dùng: 3000
– Dung lượng vân tay: 3000
– Dung lượng thẻ ID: 3000
– Công suất tối đa: 50.000 chấm công
– Phương thức kết nối: TCP/IP, WiFi, USB-host